Svet-Stranek.cz
Relaxační, zdravotní a sportovní centrum
Naše pomoc patří Vám...

výživa:Relaxační, zdravotní a sportovní centrum

výživa

konzultace a poradenství při chtěné změně životního stylu a návyků zdravého stravování


Nutné objednání na konzultaci ..... Janička Dlouhá 602 665 506
 
1. úvodní konzultace - cca 1 - 2 hodiny:
   sestává z počátečního dialogu o cíli klienta, zdravotního
   stavu, měření a vážení;
 
2. konzultace - cca 1- 1,5 hodiny:
    předložení návrhu stravovacího režimu, vysvětlení a
    učení návyků;
 
Další konzultace probíhají vždy po domluvě s klientem, a to po 14-ti dnech , nejpozději 1x do měsíce. Při těchto konzultacích kontrolujeme plnění cíle klienta a probíhá vždy kontrolní měření a vážení.
Je potřeba se takto setkávat alespoň půl roku. Dále je ve společném zájmu udržení snažení ve změně životního stylu, proto opět za spolupráce mé a klienta je možná další kontrola např. po dalším půl roku.
 
CENA 1 hodiny = 250 Kč
Vypracování jídelního režimu na míru i s jednou konzultací = 2500 Kč
 
Individuelní konzultace jsou možné i pro děti, vždy v doprovodu rodiče.
 
Probíhají
RODINNÉ KURZY - více pod heslem "rodinné kurzy".