Svet-Stranek.cz
Relaxační, zdravotní a sportovní centrum
Naše pomoc patří Vám...

výklad andělských karet:Relaxační, zdravotní a sportovní centrum

výklad andělských karet

Andělé strážní pro nás mají poselství, která vám mohou pomoci uzdravit každou oblast vašeho života!



nutné objednání :-) Kačka Dlouhá 605 734 153
Moje schopnosti Vám nabízejí pomoc spojenou s andělskou říší.  
Svou schopnost léčit,napojit se na andělskou říši a své poznání jsem prohloubila studií jasnovidné doktorky psychologie Doreen Virtue, Ph.D., která pracuje s říší andělů, elementálů a nanebevzatých mistrů.
Pro výklad používám a kombinuji andělské karty, karty s rady andělů a kouzelné jednorožce:-))) a napojuji se na poselství, která Vám při výkladu andělé sesílají.
Jakmile se spojíme s anděly, dochází k uzdravení zázračnou rychlostí a podivuhodnými způsoby. Andělé nám mohou pomoci vyléčit se v rovině fyzické, duchovní, emocionální, finanční a intelektuální. Jsou nám nápomocni, ať už se jedná o kariéru, zdravotní problémy, milostný život, rodinu, domova cokoli dalšího, co je pro náš klid mysli nepostradatelné.
 
Andělé vám mohou pomoci uzdravit váš myšlenkový systém, abyste si nepřipouštěli strach a přistupovali k situacím s láskou. Vaši andělé nepodléhají omezením času a prostoru, nemusíte si tudíž dělat starosti, že je obtěžujete nebo přetěžujete.
Ať už tedy toužíte vyléčit sebe, své blízké, své klienty nebo pacienty, můžete splynout s ohromným proudem léčivé energie, jestliže získáte pro svou věc andělskou podporu.
 
Výklad trvá až  1a1/2 hodiny .......................cena 500Kč
 

                                                                
 
ANDĚLÉ
Andělé jsou božské bytosti prosté ega, to znamená bytosti nesoudící a bezvýhradně milující. I naši zesnulí blízcí mohou zastávat andělské funkce; nicméně formálně jsou nazýváni "duchovními průvodci".
Zřejmě ne každý ovšem svým andělům naslouchá, v opačném případě by na světě neexistovala krutost a sebedestrukce. Ať tak či onak, andělé jsou tady pro nás, a to kdykoli, kdy jsme hotovi k hovoru a naslouchání.

Andělé nerozlišují podle vyznání, a jsou tudíž stejně tak součástí života skeptiků a ateistů, jako věřících; doprovázejí kruťasy i milosrdné bratry samaritány. Andělé prostě stojí při nás, a to z toho důvodu, aby uskutečnili boží plán míru na Zemi, a to s každým v jeho čase. A i když nadále zůstáváme osobně zodpovědni za své činy, andělé nám pomáhají volit ten nejúčinnější postup jednání. Dozráváme úsilím a bolestí, zrajeme však tím spíš, dokonce rychleji, smířlivostí. Andělům stačí ke štěstí, když nám mohou pomoci dosíci blaženosti, nehledě na obtížnost. Vesmír ovšem stojí na "principu svobodné vůle", proto mohou zasáhnout teprve tehdy, až je o jejich pomoc požádáme.